Naprapatia – kivutonta liikkumista ja helpotusta arkeen

Miksi minusta tuli naprapaatti? Olen saanut apua naprapaatilta koko elämäni ajan erilaisiin tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin ja kiputiloihin, mikä innoitti minut opiskelemaan naprapaatiksi vuonna 2005.

Naprapaatit ovat tuki- ja liikuntaelimistön erilaisiin kiputiloihin, sairauksiin ja liikerajoitusten hoitoon erikoistuneita manuaalisen lääketieteen erikoisosaajia.

Hektinen arki ja työelämä vaativat ihmisiltä yhä enemmän tietokoneella istumista ja pitkiä työpäiviä. Useat työtehtävät ovat yksitoikkoisia, saman työvaiheen toistoja, jolloin elimistö rasittuu toispuoleisesti. Meille on kasvanut jo sukupolvia, jotka viettävät suurimman osan ajastaan puhelimessa tai tietokoneella. Pitkässä juoksussa tämä aiheuttaa ongelmia kauttaaltaan tuki- ja liikuntaelimistön toimintaan, kehon paineistuksena ja jäykistymisenä.

En ole huolissani ainoastaan aikuisväestön tilanteesta, vaan myös tulevista sukupolvista. Nykynuoria vaivaa paljon puhuttu “someniska”.  Someniska vaikuttaa jopa jo 9-12 vuotiaisiin lapsiin aiheuttaen niska- ja selkäkipuja.
Murrosiän jälkeen tämä vaiva on yleisempää tytöillä kuin pojilla. Nämä tapaukset alkoivat yleistyä 1990-luvun lopulla. Samoihin aikoihin yleistyivät myös alaselkäkivut.
Syitä näihin niska- ja selkäkipuihin ovat huono asento eli ergonomia ja niinsanottu “someniska”, liikkumattomuus, liian lyhyt ja huonolaatuinen uni,  huono ja kapea-kirjoinen ravinto,  ahdistus ja tästä kaikesta aiheutuva stressi ja keskittymiskyvyn puute.