Naprapatia


AMK naprapaatin käsittelyn jälkeen

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (TULES) ovat Suomen väestön laajimmalle levinnyt, yleisimmin kipua aiheuttava ja eniten työstä poissaoloon johtava pitkäaikaissairauksien ryhmä.

Mitä naprapaatti tekee ja mitä naprapatia on

Naprapaatti on manuaalisen lääketieteen erikoisasiantuntija, jonka työssä korostuu taito tutkia ja hoitaa kaikkia toiminnallisia tuki- ja liikuntaelinongelmia kuten raajojen puutumisoireita, selkäkipuja, niveloireita, lihasvammoja ja niska-hartiaseudun ongelmia.

Naprapatia on manuaalista terapiaa, jonka tavoitteena on normalisoida nivelten liikkuvuutta ja pehmytkudosten toimintaa nivelissä poistaen kipua. Työhön kuuluu potilaan tutkimista ja keskustelua hänen kanssaan.

Naprapatia perustuu lääketieteellisiin, fyysisiin ja toiminnallisiin tutkimuksiin sekä neurologisiin, ortopedisiin ja vaskulaarisiin testeihin. Näiden tulosten perusteella naprapaatti päättää itsenäisesti tarpeellisesta hoidosta tai lisätutkimuksista. Hoitoon voi tulla ilman lääkärin lähetettä.

Naprapatia on  kaikin puolin työ- ja toimintakykyä tukevaa, terapiariippuvuutta vähentävää ja asiakkaan omaa vastuuta terveydestään korostavaa. Hoitokertoja tarvitaan keskimääräisesti 3-5.

Naprapaattina ohjaan asiakkaan aktiiviseen elämäntyyliin, johon lisään tarvittaessa mobilisoivia, vahvistavia ja venyttäviä / rentouttavia harjoitteita. Suositelen laihduttamista tarvittaessa, neuvon ravinnon oikeellisuudesta, kannustan ja autan tekemään tarvittavia koko kehon toimintaan vaikuttavia muutoksia.

Naprapaattien koulutus

Naprapaatin koulutus kestää 4 vuotta kokopäiväisenä opiskeluna. Suomessa koulutusta annetaan Kaakkois-Suomen ammatikorkeakoulussa, XAMK Kotkan toimispisteessä.

Naprapatian koulutusohjelma (4v) on kansainvälisen Naprapath-yhdistyksen Liiton (International Federation of Naprapathic Associations) hyväksymä.

Naprapaatilla olet hyvissä käsissä

www.naprapaatti.info