Naprapatia ja koulutus


AMK naprapaatin käsittelyn jälkeen

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (TULES) ovat Suomen väestön laajimmalle levinnyt, yleisimmin kipua aiheuttava ja eniten työstä poissaoloon johtava pitkäaikaissairauksien ryhmä. Tuki-ja liikuntgaelinsairauksista kärsii 17% Suomen aikuisista.

Tavallisin, minun vastaanotollani hoidettava vaiva, on toiminnallinen tuki- ja liikuntaelinsairaus, josta aiheutuvaan kipuun tai muuhun oireeseen tai haittaan voin tutkimustilanteessa vaikuttaa mekaanisesti sekä oiretta provosoiden että helpottaen.

Perustelut manipulaatiohoidon tekemiselle on nivelen tai nivelten liikerajoitus tai muu toimintahäiriö, jonka voin osoittaa tai perustellusti olettaa olevan yhteydessä asiakkaan oireisiin.

Toimintani on kaikin puolin työ- ja toimintakykyä tukevaa, terapiariippuvuutta vähentävää ja asiakkaan omaa vastuuta terveydestään korostavaa. Samalla työ on erittäin kustannustehokasta sillä hoitokertoja tarvitaan keskimääräisesti 3-5.

Naprapaattina ohjaan asiakkaan aktiiviseen elämäntyyliin, johon lisään tarvittaessa mobilisoivia, vahvistavia ja venyttäviä / rentouttavia harjoitteita. Suositelen laihduttamista tarvittaessa, neuvon ravinnon oikeellisuudesta, kannustan ja autan tekemään tarvittavia koko kehon toimintaan vaikuttavia muutoksia.

Mitä naprapatia on

Naprapatia on manuaalista terapiaa, jonka tavoitteena on normalisoida nivelten liikkuvuutta ja pehmytkudosten toimintaa nivelissä. Työhön kuuluu paljon potilaan tutkimista ja keskustelua hänen kanssaan.

Naprapatia perustuu lääketieteellisiin, fyysisiin ja toiminnallisiin tutkimuksiin sekä neurologisiin ja ortopedisiin testeihin. Näiden tulosten perusteella naprapaatti päättää itsenäisesti tarpeellisesta hoidosta tai lisätutkimuksista.

Naprapaattien koulutus

Naprapaatin koulutus kestää 4 vuotta kokopäiväisenä opiskeluna. Suomessa koulutusta annetaan Kaakkois-Suomen ammatikorkeakoulussa, XAMK Kotkan toimispisteessä.

Naprapatian koulutusohjelma (4v) on kansainvälisen Naprapath-yhdistyksen Liiton (International Federation of Naprapathic Associations) hyväksymä.