Naprapaatti hoitaa videoita


Naprapatia – kivutonta liikkumista ja helpotusta arkeen

Alta löytyy videoita mm. Robin McKenzien kehittämästä MDT- menetelmästä ( Mekaaninen Diagnosointi ja Terapia) alaselkäkipuun, selkäkipuun, iskiaksen hoitoon, välilevypullistuman hoitoon, niskakipuun sekä rintarangan liikkuvuuden harjoittamiseen sekä niskan alueen tukilihasten harjoittamiseen.

Naprapaatti on koulutettu hoitamaan laaja-alaisesti eri kiputiloja, kuten selkäkipu, niska- ja hartiakipu, rintaranka ja lapojen alue kipu, polvikipu, yläraajojen kiputilat, raajojen säteilyoireet sekä iskiasoireet. Myös päänsärky ja huimausoireet kuuluvat naprapaatin hoitamiin ongelmiin.

Tutkimuksen lähtökohtana on aina sairaushistorian selvittäminen. Alkuhaastattelussa selvitetään oireiden alkamisajankohta ja tapa, oireiden esiintyminen, oireiden luonne sekä haitta-aste. Hoitoon vaikuttavat myös muut mahdolliset sairaudet ja lääkitykset.

Alkututkimuksella pyritään selvittämään oireiden alkuperä.
Apuna siinä ovat haastattelu, havainnointi, erilaiset testit. Lisäksi arvioidaan nivelten liikkuvuutta ja pehmytkudosten kosketusarkuutta. Mikäli oireen syytä ei voida jostain syystä selvittää, hoito on oireen mukaista.

Eli jos sinulla on jotain seuraavista, niin voin auttaa sinua:

 1. alaselkäkipua tai selkäkipua
 2. niskakipua tai niskajäykkyyttä
 3. iskiaskipua tai välilevynpullistuma tai prolapsi
 4. päänsärkyä tai huimausta
 5. mahdollinen hermopinne jossin ja siitä aiheutuvia raajatuntemuksia, puutumista ja pistelyä
 6. fasettilukko tai kansankielellä ilmaistuna “lutsari” tai “nikama pois paikoiltaan”
 7. jos kaipaat “selän niksautusta2 kun pää ei käänny tai tunnet pistoa niskassa, lapojen välissä tai alaselässä
 8. jos kävely on hankalaa kivun vuoksi, onko syy silloin selässä vai lonkassa
 9. jos kärsit niskahartia seudun särystä tai jäykkyydestä
 10. jos selkäsi väsyy istuessa tai seistessä
 11. jos haluat oppia itsehoitomenetelmiä niin kehon huoltoon kuin kivun hallintaan
 12. jos rankasi on jäykkä ja liikkuvuutesi on madaltunut eli olet ns. rautakanki
 13. jos kaipaat rauhoittumista, rentoutusta ja mekaanista akuutin kivun hoitoa sekä helpotusta pitkäkestoisen kivun hallintaan, ota silloin yhteyttä

Hoitomenetelmät

Passiivisina hoitomenetelminä käytetään mm. nivelten manipulaatiota ja mobilisaatiota, erilaisia pehmytkudostekniikoita sekä ergonomista neuvontaa. Lisäksi tarvittaessa teippauksia tai / ja laseria vahvistamaan haluttua hoitotulosta. Hoitoihin liittyy aina aktiivisina hoitomenetelminä asiakkaalle kotiin annettavat erilaiset harjoitteet.

Naprapaatin käyttämiä aktiivisia hoitomuotoja ovat mm. nivelen manipulaatio ja mobilisaatio, pehmytkudoskäsittelyt, lääkinnällinen harjoitusterapia ja ergonominen neuvonta. Lisäksi voidaan käyttää erilaisia fyskaalisia menetelmiä, kuten lämpö-, kylmä-, sähköhoidot, teipppaukset ja laser hoito. 

Manipulaatio:

Manipulaatiolla, eli “selän niksautuksella” tai “nikaman paikalleen laitolla” voidaan vaikuttaa suoraan nivelten liikelaajuuden palauttamiseen sekä kivun lievitykseen. Manipulaatiohoito on aiheellista jos tutkimisessa löydetään nivelen liikerajoitus tai muun toimintahäiriö, joka voidaan perustellusti katsoa olevan yhteydessä oireisiin, kuten rangan kääntymisongelmat, pistos lapojen välissä tai alaselässä tai päätä kääntäessä sekä raajojen puutumisoireet.

Manipulaatio

Mobilisaatio:

Silloin kun manipulaatio ei ole jostain syystä mahdollista toteuttaa tai kun asiakas ei sitä halua, niin silloin on mahdollista käyttää hoitotekniikkana nivelten mobilisaatiota. Sillä päästään hyvin usein samaan lopputulokseen kuin manipulaatiolla, mutta hitaammin ja kevyemmin sekä pidemmän hoitosession tuloksena.

Robin McKenzien kehittämä MDT- tekniikka terapeuteille tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkaisemään kehon kiputiloja sekä asiakkaille itsehoitoon:

Tällä tekniikalla pyritään kartoittamaan onko kyseessä sellainen tilanne, että sitä voidaan hoitaa tuloksekkaasti mekaanisella terapialla vai onko kyseessä mahdollinen leikkaushoitoa tai muuta lääketieteellistä hoitoa vaativa tilanne.

Videoilla näet harjoitteet, joita suosittelen kokeiltavaksi, mikäli sinulla on liikkuvuus ongelmaa sekä jäykkyyttä kaularangan, rintarangan ja alaselän alueilla. 

 1. Alaselän harjoite
Tee tämä harjoite hitaasti ja tunnustellen. Muista avata jalat niin leveälle kuin mahdollista ja hae sopiva kaltevuus selällesi. Liikkeet tulee tehdä hitaasti ja rauhallisesti. Jos liike tuottaa kipua, keskeytä, ja tarvittaessa ota minuun yhteyttä.

2) Kaularangan harjoite. Muista tehdä tämäkin rauhassa tunnustellen.

Muista tehdä tämäkin rauhassa ja oikein. Mikäli harjoite tuottaa kipua, älä tee, ja varaa hoitoaika, niin katson tilanteen.

3) Rintarangan liikkuvuusharjoite rullan avulla eli “lötköpötkö” harjoite.

Tee tämäkin rauhassa ja tuunstellen. Mikäli rangassa on tiukka ja jäykkä kohta, se saattaa kertoa sinulle siitä kivulla, mutta tee rohkeasti vain, hitaasti ja tunnustellen. Ja jälleen, jos liike aiheuttaa vielä lopettamisen jälkeen mm. pistosta, niin varaa aika, poistetaan mahdollinen fasettilukko lapojen välistä, jolloin pistos häviää.

Hermokudoksen mobilisaatio:

Kehon hermokudos mukautuu kehon liikkeisiin liukumalla ja venymällä. Joskus kuitenkin hermoon voi kohdistua ylikuormitusta liiallisen puristuksen tai venymisen muodossa, jonka seurauksena hermoston toiminta voi häiriintyä ja silloin siihen vaaditaan tietynlaista hoitoa vastaanotolla, nimeltään hermokudos mobilisaatio, eli “hermon liuútusta”.
Tämä aistitaan yleensä kipuna, puutumisena tai pistelynä.

Lääkinnällinen harjoitusterapia (LHT) eli kehon tukilihaksiston vahvistamista keskitettynä juuri niihin lihaksiin, joilla on merkitystä kivun hallinnassa ja kehon tukilihaksiston toiminnassa.

Harjoitteita käytetään ja ohjataan silloin, kun tavoite on parantaa kehon koordinaatiota, lihasvoimaa ja -kestävyyttä sekä nivelten liikkuvuutta.

(Videolla kaularangan tukilihasten harjoite eli niskalankku)

Ergonominen ohjaus:

Ergonominen ohjaus ja neuvonta kuuluu oleellisena osana jokaista hoitohetkeä. Harjoitteet ohjataan aina asiakkaalle kotiin ja töihin, aktiiviseksi osaksi laajempaa harjoituskokonaisuutta.