Tutkiminen / hoitaminen


Naprapaatti hoitaa:

Naprapaatti on koulutettu hoitamaan laaja-alaisesti kiputiloja, kuten esimerkiksi selkäkipu, niska- ja hartiakipu, rintaranka ja lapojen alue, polvikipu, yläraajojen kiputilat, raajojen säteilyoireet sekä iskiasoireet. Lisäksi hoidamme rasitusperäisiä ongelmia, kuten tenniskyynärpää ja polven alueen rasitusvammat. Myös päänsärky ja huimausoireet kuuluvat naprapaatin hoitamiin ongelmiin.

Mitä naprapaatin vastaanotolla tapahtuu?

Tutkimuksen lähtökohtana on aina sairaushistorian selvittäminen. Alkuhaastattelussa selvitetään oireiden alkamisajankohta ja tapa, oireiden esiintyminen, oireiden luonne sekä haitta-aste. Hoitoon vaikuttavat myös muut mahdolliset sairaudet ja lääkitykset.

Alkututkimuksella pyritään selvittämään oireiden alkuperä.
Apuna siinä ovat haastattelu, havainnointi, erilaiset ortopediset testit, neurologiset ja vaskulaariset testit. Lisäksi arvioidaan nivelten liikkuvuutta ja pehmytkudosten kosketusarkuutta. Mikäli oireen syytä ei voida jostain syystä selvittää, hoito on oireen mukaista.

Miten naprapaatti hoitaa?

Passiivisina hoitomenetelminä käytetään mm. nivelten manipulaatiota ja mobilisaatiota, erilaisia pehmytkudostekniikoita sekä ergonomista neuvontaa. Lisäksi tarvittaessa kinesioteippausta tai laseria vahvistamaan haluttua hoitotulosta. Hoitoihin liittyy aina aktiivisina hoitomenetelminä asiakkaalle kotiin annettavat erilaiset harjoitteet. Näillä harjoitteilla pyritään palauttamaan, parantamaan ja lisäämään toiminta- ja työkykyä, ennalta ehkäisemään mahdollisia muita TULES-ongemia, sekä ylläpitämään pidempiaikaisia hoitotuloksia.

Manipulaatio:

Manipulaatiolla voidaan vaikuttaa suoraan nivelten liikelaajuuden palauttamiseen sekä kivun lievitykseen. Manipulaatiohoito on aiheellista jos tutkimisessa löydetään nivelen liikerajoitus tai muun toimintahäiriö, joka voidaan perustellusti katsoa olevan yhteydessä oireisiin.
Hoidon esteenä voi olla terveyteen tai muuhun tilaan liittyvät ns. vasta-aiheet.

Manipulaatio

Mobilisaatio:

Silloin kun manipulaatio ei ole jostain syystä mahdollista toteuttaa tai kun asiakas ei halua, käytettävän nivelten mobilisaatiota.
Mobilisaatiolla päästään usein samaan lopputulokseen kuin manipulaatiolla, mutta hitaammin.

McKenzie menetelmä (MDT- menetelmä):

Tällä tekniikalla pyritään kartoittamaan onko kyseessä sellainen tilanne, että sitä voidaan hoitaa tuloksekkaasti mekaanisella terapialla vai onko kyseessä mahdollinen leikkaushoitoa tai muuta lääketieteellistä hoitoa vaativa tilanne. Mikäli mekaaninen hoitotapa on mahdollista, suunnittellaan kotiin yksilöllinen hoito-ohjelma kivun ja liikkeiden käyttäytymisen perusteella.

McKenzie-menetelmä


Erityyppisiä pehmytkudoskäsittelyitä käytetään esimerkiksi lihasten rentouttamiseen ennen manipulaatiota tai mobilisaatiota.

Hermokudoksen mobilisaatio.

Kehon hermokudos mukautuu kehon liikkeisiin liukumalla ja venymällä. Joskus kuitenkin hermoon voi kohdistua ylikuormitusta liiallisen puristuksen tai venymisen muodossa, jonka seurauksena hermoston toiminta voi häiriintyä.
Tämä aistitaan yleensä kipuna, puutumisena tai pistelynä. Asiakkaalle annettavat itsehoitoharjoitteet ovat oleellinen osa hoitoa ja tutkimusta.

Neuraalikudoksen mobilisaatio

Lääkinnällinen harjoitusterapia (LHT)

Harjoitteita käytetään ja ohjataan silloin, kun tavoite on parantaa kehon koordinaatiota, lihasvoimaa ja -kestävyyttä sekä nivelten liikkuvuutta.
Harjoitusterapiassa huomioidaan asiakkaan sen hetkinen terveydentila ja harjoitteet annetaan aina sen hetken tilanteen mukaisesti. Harjoitteiden avulla muokataan kudosten ominaisuuksia, parannetaan toimintakykyä ja HELPOTETAAN KIPUJA.

Lääkinnällinen harjotusterapia

Ergonominen ohjaus ja neuvonta kuuluu oleellisena osana jokaista hoitohetkeä. Harjoitteet ohjataan aina asiakkaalle kotiin ja töihin, aktiiviseksi osaksi laajempaa harjoituskokonaisuutta.