MEMOMAT® -harjoittelu


MemoMat® – muistimatto harjoittelu aivojesi hyväksi

Muistimatto® / MemoMat® harjoittelu keskittyy erityisesti aivojen aktivointiin. Se pyrkii ylläpitämään ikääntyvän harjoittajan toiminnallisia   ( kognitiivisia) kykyjä sekä aivojen hyvinvointia ja muistitoimintaa.

Kognitio merkitsee kykyä puhua, ajatella, muistaa, suunnitella. Kognitiivisen toimintakyvyn muotoja ovat kielelliset taidot, tarkkaavaisuus, havaitseminen, muistaminen, toiminnanohjaus ja liikketaidot. Tutkimuksissa on havaittu, että muistisairaudet kehittyvät 10-20 vuotta ennen varsinaista puhkeamistaan. Muistihäiriöiden ennalta ehkäiseminen on MemoMat- harjoittelun keskeisiä tavoitteita.

Harjoittelu on tarkoitettu +50 vuotiaille ja kaikille, jotka kokevat tarvetta aivojumppaan tai joiden suvussa on diagnosoitua muistisairautta ja joiden liikunnallinen kyky riittää helppojen liikeharjoitusten tekemiseen lattiatasolla sekä seisten.

Muistiharjoituksen ja Muistimaton tausta:

Aivotreeniosuuden idea perustuu japanilaisen professori Hiroyuki Shimadan tutkijaryhmän tieteellisiin tutkimuksiin, joissa koeryhmä (verrokkiryhmiä oli useita) teki 1,5h erilaisia liike- ja muistiharjoituksia kerran viikossa vuoden ajan. Tutkimustulokset olivat erittäin lupaavia muistitoimintojen parantumisen ja hippokampuksen koon/kasvun suhteen.

Tavoitteena on pitää huolta muistista ja aivoterveydestä, sekä pyrkiä ennaltaehkäisemään muistihäiriöitä ja ylläpitämään harjoittajan kognitiivisia kykyjä sekä lisäämään harjoittajan sosiaalista aktiivisuutta, elämäniloa ja kokonaisvaltai