Naprapatia ja koulutus


AMK naprapaatin käsittelyn jälkeen

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (TULES) ovat Suomen väestön laajimmalle levinnyt, yleisimmin kipua aiheuttava ja eniten työstä poissaoloon johtava pitkäaikaissairauksien ryhmä. TULES- sairauksien hoidon järjestäminen tehokkaimmalla mahdollisella tavalla on tärkeätä, kun voimavaroja on rajallisesti ja potilaiden lukumäärä suurenee väestön ikärakenteen muuttuessa ja uusien sukupolvien tuomien lisähaasteiden edessä.

Tavallisin, minun vastaanotollani hoidettava vaiva, on toiminnallinen tuki- ja liikuntaelinsairaus, josta aiheutuvaan kipuun tai muuhun oireeseen tai haittaan voin tutkimustilanteessa vaikuttaa mekaanisesti sekä oiretta provosoiden että helpottaen.

Perustelut manipulaatiohoidon tekemiselle on nivelen tai nivelten liikerajoitus tai muu toimintahäiriö, jonka voin osoittaa tai perustellusti olettaa olevan yhteydessä asiakkaan oireisiin. Hoidon esteenä voi olla asiakkaan terveyteen tai muuhun tilaan liittyvät vasta-aiheet.

Toimintani on kaikin puolin työ- ja toimintakykyä tukevaa, terapiariippuvuutta vähentävää ja asiakkaan omaa vastuuta terveydestään korostavaa. Samalla työ on erittäin kustannustehokasta sillä hoitokertoja tarvitaan keskimääräisesti 3-5.

Naprapaattina ohjaan asiakkaan aktiiviseen elämäntyyliin, johon lisään tarvittaessa mobilisoivia, vahvistavia ja venyttäviä / rentouttavia harjoitteita. Suositelen laihduttamista tarvittaessa, neuvon ravinnon oikeellisuudesta, kannustan ja autan tekemään tarvittavia koko kehon toimintaan vaikuttavia muutoksia.

Mitä naprapatia on

Naprapatia on siis hoitomuoto, joka on erikoistunut tuki- ja liikuntaelimistön kivuliaiden toimintahäiriöiden tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Me hoidamme kaikkia tuki- ja liikuntaelimistön nivel-, välilevy- ja pehmytkudosperäisiä kiputiloja erilaisia menetelmiä ja tekniikoita hyväksi käyttäen.

Naprapatia perustuu lääketieteelliseen terveys- ja sairauskäsitykseen sekä sen pohjalta kehittyneeseen diagnostiikkaan ja tautiluokituksiin. Jotta olisi mahdollista saavuttaa paras mahdollinen ja kustannustehokkain hoitotulos, me toimimme yhteistyössä eri lääketieteen ammattikuntien kanssa, kuten fysiatrit, ortopedit, fysioterapeutit, hierojat, ravintoasiantuntijat jne.

Naprapaattien koulutus

Koulutettu naprapaatti, joka on suorittanut nelivuotisen ammattikorkeakoulututkinnon, on ammattinimikkeeltään naprapaatti AMK. Naprapaatti on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) rekisteröimä nimikesuojattu ammattihenkilö, joka on erikoistunut manuaaliseen lääketieteeseen.

Naprapatia edustaa manuaalista lääketiedettä, jossa ihminen käsitetään psykofyysisenä kokonaisuutena ja siksi koulutuksessa painotetaan kipua ylläpitävien mekanismien monimuotoisuutta.

Suomessa naprapaatiksi voi opiskella Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa  (4v) ja koulutusohjelma on kansainvälisen Naprapath-yhdistyksen Liiton (International Federation of Naprapathic Associations) hyväksymä.