Päivittäiset arkistot: 04.12.2019


MemoMat eli muistimatto harjoittelun tavoite on pitää huolta muistista ja aivoterveydestä. Muistimatto-harjoittelu pyrkii ennaltaehkäisemään muistihäiriöitä ja ylläpitämään harjoittajan kognitiivisia (toiminallisia) kykyjä sekä lisäämään harjoittajan sosiaalista aktiviisuutta, elämäniloa ja kokonaisvaltaista terveyttä. Muistimatto idea perustuu japanilaisen professori Hiroyuki Shimadan tutkijäryhmän tieteelliseen tutkimukseen, jossa koeryhmä (MCI) teki 1,5h erilaisia liike- ja muistiharjoituksia kerran […]

MUISTIMATTO / MUISTILAUTA HARJOITTELU RYHMISSÄ AMPLIA KLINIKALLA JA PISPALAN MUMMULASSA ...