Tutkiminen / hoitaminen


Onko sinulla tai vaivaako sinua jokin näistä:

 • iskiasvaivaa
 • selkä- tai lonkkakipua
 • noidan-nuoli
 • erilaisia puutumisoireita
 • lapojenvälistä kipua
 • käsikipua
 • hartiajännitystä
 • olkapääkipua
 • tenniskyynärpään oireita
 • polvikipua
 • jalka- tai polvivaivaa
 • huimausta tai päänsärkyä

 

Mitä naprapaatin vastaanotolla tapahtuu?

Tutkimuksen lähtökohtana on aina sairaushistorian selvittäminen. Alkuhaastattelussa selvitän oireiden alkamisajankohdan ja -tavan, oireiden esiintymisen, oireiden luonteen ja haitta-asteen sekä muut mahdolliset sairaudet, lääkitykset sekä muut hoitoon vaikuttavat seikat.

Alkututkimuksella pyrin selvittämään oireiden alkuperän.
Apuna siinä ovat haastattelu, havainnointi, erilaiset ortopediset testit, neurologiset (hermotesti) ja vaskulaariset (eli verisuoniston tilaa selvittävät) testit. Lisäksi arvioin nivelten liikkuvuutta ja pehmytkudosten kosketusarkuutta. Mikäli oireen syytä ei voida jositan syystä selvittää, hoito on oireen mukaista.

Lopuksi suoritan kehon tarkkailun, jossa huomioin ryhdin, liikkumisen sekä mahdolliset asentovirheet.

 

Miten naprapaatti hoitaa?

Passiivisina hoitomenetelminä käytän mm. manipulaatio-, mobilisaatio ja erilaisia pehmytkudostekniikoita sekä ergonomista neuvontaa. Lisäksi käytän tarvittaessa kinesioteippausta tai lifewave kipulaastareita vahvistamaan haluttua hoitotulosta. Hoitoihin liittyy aina aktiivisina hoitomenetelminä, asiakkaalle kotiin annettuina, erilaisia harjoitteita, joilla pyritään palauttamaan, parantamaan ja lisäämään toiminta- ja työkykyä, ennalta ehkäisemään mahdollisia muita TULES-ongemia, sekä ylläpitämään pidempiaikaisia hoitotuloksia.

Manipulaatiota käytän silloin kun:

Tavoitteenani on nivelen liikelaajuuden nopea palauttaminen ja kivun lievitys. Manipulaatiohoito on aiheellista jos tutkimisessa löydän nivelen liikerajoituksen tai muun toimintahäiriön, jonka voin perustellusti katsoa olevan yhteydessä oireisiin.
Hoidon esteenä voi olla terveyteen tai muuhun tilaan liittyvät ns. vasta-aiheet.

Manipulaatio

 

Mobilisaatiota käytän silloin kun:

Manipulaatio ei ole mahdollista tai kun asiakas ei halua käytettävän manipulaatiota.
Mobilisaatiolla päästään usein samaan lopputulokseen kuin manipulaatiolla, mutta hitaammin.

 

McKenzie menetelmän käyttö (MDT- menetelmä) hoidossa:

Tällä tekniikalla pyrin kartoittamaan onko kyseessä sellainen tilanne, että sitä voidaan hoitaa tuloksekkaasti mekaanisella terapialla vai onko kyseessä mahdollinen leikkaushoitoa tai muuta lääketieteellistä hoitoa vaativa tilanne. Mikäli mekaaninen hoitotapa on mahdollista, suunnittelen kotiin yksilöllisen hoito- ohjelman kivun ja liikkeiden käyttäytymisen perusteella.

McKenzie-menetelmä

 


Erityyppiset pehmytkudos käsittelyt ovat minulla käytössä lihasten käsittelyissä sekä rentouttamaan ja käsittelemään kudoksia ennen manipulaatiota tai mobilisaatiota.

Neuraalikudoksen mobilisaatiota käytän silloin kun tilanne sitä vaatii.

Kehon hermokudos mukautuu kehon liikkeisiin liukumalla ja venymällä. Joskus kuitenkin hermoon voi kohdistua ylikuormitusta liiallisen puristuksen tai venymisen muodossa, jonka seurauksena hermoston toiminta voi häiriintyä.
Tämä aistitaan yleensä kipuna, puutumisena tai pistelynä. Asiakkaalle annettavat itsehoitoharjoitteet ovat oleellinen osa hoitoa ja tutkimusta.

Neuraalikudoksen mobilisaatio

 

 

Lääkinnällistä harjoitusterapiaa (LHT)

käytän aina kun se on perusteltua. Sen tavoite on parantaa kehon koordinaatiota, lihasvoimaa ja -kestävyyttä sekä nivelten liikkuvuutta.
Harjoitusterapiassa huomioin asiakkaan sen hetkisen terveydentilan ja harjoitteet annan aina sen hetken tilanteen mukaan. Harjoitteiden avulla muokataan kudosten ominaisuuksia, parannetaan toimintakykyä ja HELPOTETAAN KIPUJA.

Lääkinnällinen harjotusterapia

 

Ergonominen ohjaus ja neuvonta kuuluu oleellisena osana jokaiseen hoitohetkeen (mikäli ongelma on huonosto ergonomiasta lähtöisin) ja ohjaan asiakkaalle aina kotiin ja töihin aktiiviseksi osaksi laajempaa harjoituskokonaisuutta.
Fyysinen ergonomia käsittelee ihmiskehon vastauksia fyysiseen kuormitukseen. Aiheina ovat mm. työpisteiden tilat, työasennot, voimat, tärinät ja staattiset työasennot, jotka liittyvät lihas – ja tukielinsairauksiin.